Nowości

KULTURA DOSTĘPNA

07-07-2017

Projekt „Dziecięca niepoważna wyobraźnia muzyczna - cykl wyjazdów dla zagrożonych wykluczeniem społecznym”, będzie skierowany do grupy dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, grupy z niepełnosprawnością intelektualną ze świetlicy terapeutycznej Stowarzyszenia "Czuję sercem" oraz najmłodszych dzieci ich opiekunów. Pragniemy przygotować uczestników projektu do świadomego odbioru dzieł sztuki. Odwiedzimy najważniejsze miejsca służące popularyzacji zasobów dziedzictwa o znaczeniu narodowym, o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej m.in.: Teatr Narodowy i Filharmonię Narodową w Warszawie, Muzeum Sztuki, Teatr Wielki i Akademię Muzyczną w Łodzi. Będzie to nowa oferta naszej instytucji realizowana od września do grudnia 2017r.

„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”