Nowości
Dom Kultury+

Celem zadania było zainicjowanie działań służących wzmocnieniu więzi działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim (MOK) z mieszkańcami, poprzez odkrycie i rozwinięcie ich potencjału kulturowego. Nawiązanie relacji partnerskich i form współpracy między MOK a podmiotami indywidualnymi, działającymi na rzecz kultury oraz wspieranie autorskich projektów z dziedziny będzie nowatorskim działaniem „oddania” kultury w ręce społeczności lokalnej.

 
12

W odpowiedzi na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) zostało złożonych osiem listów intencyjnych.  Jeden z nich był kompilacją wielu pomysłów, częściowo wpisujących się w pozostałe inicjatywy. Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, które zostały zdiagnozowane podczas badania potrzeb kulturalnych środowisk lokalnych pozostających poza zasięgiem oddziaływania MOK wybrano do realizacji 7 inicjatyw. Wszystkie działania są wynikiem nawiązanych relacji partnerskich pomiędzy MOK a liderami. Konkretne działania i szczegóły zostały wspólnie opracowane, tak aby jak najbardziej spełniały oczekiwania środowiska lokalnego. Wybrane inicjatywy skierowane są do zróżnicowanych pod względem wieku i zainteresowań mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego.  Działania jakie będą zrealizowane w dużej mierze pokrywają zapotrzebowania na „kulturę” wskazane podczas badania. Głównym kryterium wybory inicjatyw były pasje, zainteresowania oraz oczekiwania mieszkańców.

Opinie zebrane wśród uczestników

„Jestem mieszkańcem Konstantynowa Łódzkiego i byłem jednym z uczestników badania „Diagnoza potrzeb kulturalnych środowisk lokalnych pozostających poza zasięgiem oddziaływania Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim” przeprowadzonego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w dniu 17 maja br. Sam pomysł sondowania mieszkańców miasta uważam za bardzo dobry i żałuję, że było to pierwsze badanie skierowane do dorosłych obywateli Konstantynowa Łódzkiego. Uważam, że normą powinno być regularne badanie potrzeb społeczności lokalnej, badania powinny odbywać się np. każdego roku lub co dwa. Dzięki temu MOK (oraz inne instytucje) mógłby przygotować ofertę bardziej trafiającą w gusta mieszkańców miasta a co za tym idzie jeszcze więcej obywateli mogłoby korzystać z tej oferty. Byłem bardzo mile zaskoczony samym badaniem, dokładniej formą jego przeprowadzenia. Mimo tego iż w badaniu brało udział kilkanaście osób zostało ono przeprowadzone sprawnie i bez niepotrzebnego odchodzenia od tematu. Prowadzący umiejętnie kierowali rozmową, dzięki temu uczestnicy odpowiadali na przedstawiane pytania nie czując przy tym presji. Mimo iż pytania były otwarte (co pozwalało uczestnikom na swobodę wypowiedzi) padały bardzo konkretne odpowiedzi. Za bardzo mocny punkt badania uważam pytanie o dobre i złe praktyki związane z działalnością kulturalną w Konstantynowie. Dzięki temu uczestnicy badania mogli wprost wskazać elementy z których są bardzo zadowoleni jak i niezadowoleni - trudno o lepszą informację zwrotną dla instytucji organizujących życie kulturalno-społeczne. Prowadzący zapewnili atmosferę dyskrecji i poufności (zapewniali, że nie będą używali w raportach żadnych danych pozwalających na identyfikację uczestnika). Ta atmosfera pozwoliła uczestnikom na swobodniejsze i szczersze wypowiedzi, które dostarczały mnóstwo konkretnych informacji. Miłą niespodzianką była informacja o tym, że jesteśmy (jako uczestnicy badania) zaproszeni do realizacji projektu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”. To dało uczestnikom poczucie, że ich pomysły i oczekiwania na prawdę mogą być łatwo zrealizowane. Życzę sobie i miastu oraz Miejskiemu Ośrodkowi Kultury więcej takich wywiadów - wierzę, że to najlepszy sposób na trafienie z ofertą w gusta obywateli.”

„Miałam możliwość wzięcia udziału w badaniu dotyczącym składania ofert na działania artystyczno-kulturalne w Konstantynowie Łódzkim. Bardzo spodobał mi się sam pomysł zorganizowania takiego badania dla społeczności naszego miasta. W trakcie badania padło kilka ciekawych pomysłów na zorganizowanie czasu wolnego ludzi młodych przede wszystkim, ale nie tylko. Główną metodą badania, była burza mózgów, dzięki której uczestnicy mogli poznać siebie nawzajem oraz dowiedzieć się więcej o „ukrytych”, indywidualnych działaniach poszczególnych osób. Mieliśmy możliwość wspólnej analizy i dyskusji nad obecną sytuacją bierności ludzi w mieście. Padały pytania, dlaczego nikt się nie włącza w imprezy zorganizowane, czemu ciężko samemu jakieś przedsięwzięcie zorganizować i jak zapobiec takiej sytuacji. Samo spotkanie (badanie) trwało około 3 godzin. Efektem tego spotkania było powiększenie świadomości funkcjonowania placówki MOK, oraz rozwinięcia swoich pomysłów na ciekawe inicjatywy w mieście. Następnie byliśmy proszeni o złożenie swoich pomysłów w formie pisemnej do Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie. Dzięki naszym złożonym pomysłom miały powstać projekty gotowe do złożenia do Narodowego Centrum Kultury z prośbą o dofinansowanie. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w badaniu. Uważam, że warto było zorganizować takie spotkanie i przeanalizować z ludźmi w różnym wieku (od liceum do emerytów) problemy naszego miasta. Sama proponowałabym kontynuowanie takich spotkań np. co pół roku. Dzięki tym spotkaniom moglibyśmy oddziaływać na siebie motywująco. Na pewno powstawałyby kolejne ciekawe pomysły dla zorganizowania czasu mieszkańców.”

 

„W dn. 17.05.2013r. w Galerii Ogród Sztuki w Konstantynowie Łódzkim odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy pracowników MOK-u. Wzięli w nim udział reprezentanci z różnych środowisk społecznych. Dyskusja była prowadzona przez zewnętrznych, niezależnych moderatorów. Miała ona na celu poznanie potrzeb i opinii mieszkańców związanych z funkcjonowanie lokalnej społeczności w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza w zakresie kultury. Jako osoba uczestnicząca w tym spotkaniu uważam, że było ono cenne, ponieważ uwidoczniło jakie są aktualne potrzeby, jakie są problemy z realizacja różnych przedsięwzięć oraz jakie powinny być kierunki dalszych działań. Uważam, że takie spotkania są potrzebne, są ważnym głosem mieszkańców w dotyczących ich kwestiach i ufam, że wnioski wypływające ze spotkania zostaną uwzględnione w dalszych działaniach samorządu i odpowiednich instytucji publicznych”  

„Badanie dotyczące diagnozy kulturalnej naszego miasta uzmysłowiło mi jak wiele wspólnych potrzeb mają mieszkańcy miasta. Inicjatywa badania dała możliwość wskazania na wydarzenia, inicjatywy, projekty, które nie cieszą się uznaniem mieszkańców. Jednakże dzięki kreatywności rozmówców udało się podsunąć propozycje usprawnień dotychczasowych przedsięwzięć oraz podsunąć nowe pomysły.
Dzięki badaniu każdy uczestnik miał szansę na wypowiedzenie własne opinii na temat stanu kulturalnego miasta. Sam projekt stworzył szansę dla mieszkańców na napisanie ciekawego projektu oraz współpracę z pracownikami MOK-u, dzięki czemu przeciętny mieszkaniec miał szanse realnie wpłynąć na losy kulturalnego Konstantynowa. Uważam jednak, że samo focusowe badanie czy raport nie są w stanie wpłynąć na zmianę samego miasta.”

"Brałam udział w badaniach potrzeb kulturalnych młodzieży, które zostały zorganizowane w Konstantynowie Łódzkim. Podczas badania każdy uczestnik opowiadał o sobie, swoich zainteresowaniach, pasjach i sposobach spędzania wolnego czasu. Po przedstawieniu się każdego z uczestników badacze zachęcili nas do dyskusji nt. wszelkich działań artystyczno-kulturalnych w naszym mieście. Była to bardzo owocna rozmowa, zrodziło się kilka ciekawych pomysłów. Część uczestników wyraziła chęć zrealizowania swoich projektów. Moim zdaniem badanie było potrzebne. Dzięki niemu przedstawiciele różnych środowisk młodzieżowych mogli wymienić się poglądami nt. jakości działań kulturalnych w Konstantynowie oraz swoich potrzebach, co nie byłoby możliwe w innych okolicznościach.”

 

 
12 

Spektakl "Cindirella" dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 

Przygotowany przez koło teatralne działające w ramach projektu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013.

 

 

TU-WIM w Powszechnym ;-)

 9 listopada byliśmy na kolejnym już spektaklu w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Loklane 2013". Tym razem pojechaliśmy do Teatru Powszechnego na spektakl "Tu-wim". Przed intelektualną ucztą aktor Andrzej Jakubas zdradził nam kilka sekretów "Powszechnego" oraz jego kulisy i anegdoty. Spektakl na Małej Scenie zauroczył chyba wszystkich a teksty Tuwima wciąż zaskakują swoją ponadczasowością. Poeta zdecydowanie "puszcza oko" do widza a niezwykłe emocje płyną ze wspaniałej interpretacji scenicznej. Uczestnicy projektowego wyjazdu "na deser" otrzymali szansę rozmowy z aktorem i asystentem reżysera: Arkadiuszem Wójcikiem.


Dziękujemy i polecamy...
 

 

 


 

WIZYTA W TEATRZE MUZYCZNYM


30 października w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Loklane 2013" pojechaliśmy do Teatru Muzycznego na spektakl "Skrzypek na dachu". Pozwolono nam nawet zajrzeć za kulisy 

Gallery Error

   

   

   


  WARSZTATY KULINARNE

  29 października spotkaliśmy się w siedzibie MOK i zgłębialiśmy tajniki klusek rwanych i kurczaka po cygańsku. Palce lizać! 
  Warsztaty zostały zorganizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013"

   
  12

   

  Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013”