Nowości
Pejzaż malowany ziemi łódzkiejX PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ
W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM - 2017


Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Miejski Dom Kultury w Radomsku, na czele z Panią Dyrektor Elżbietą Kwiatkowską, są organizatorami X Jubileuszowej edycji pleneru malarskiego, dotyczącego regionu łódzkiego, w terminie od maja do lipca 2017 roku. W bieżącym roku terenem, który uwiecznią na płótnie artyści będzie powiat radomszczański. Poprzednie edycje pleneru objęły całe województwo łódzkie, odbyły się w powiecie poddębickim, pabianickim, opoczyńskim i zgierskim.

Plener Malarski  PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM odbędzie się
pod Honorowym Patronatem

Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia

Starosty Powiatu Radomszczańskiego – Andrzeja Pluteckiego

Prezydenta  Miasta Radomska – Jarosława Ferenca

Burmistrza Konstantynowa  Łódzkiego – Henryka Brzyszcza

Pozostałymi współorganizatorami pleneru malarskiego są następujące gminy:
Gmina Radomsko – Wójt Marian Zaborowski
Gmina Kamieńsk – Burmistrz Bogdan Pawłowski
Gmina Dobryszyce – Wójt Małgorzata Dzwonek
Gmina Przedbórz – Burmistrz Miłosz Naczyński
Gmina Kobiele Wielkie – Wójt Henryk Więckowski
Gmina Żytno – Wójt Mirosław Ociepa
Gmina Wielgomłyny – Wójt Bogdan Witaszczyk

Plener organizowany jest w dwóch etapach: otwartym 15.05-31.07.2017 r. oraz stacjonarnym, w terminie 3-9.07.2017 r. w Krzętowie w powiecie radomszczańskim. W projekcie będzie uczestniczyć ok. 70 artystów z województwa łódzkiego, z terenu całej Polski, z zagranicy, a także artyści-malarze tworzący na terenie powiatu radomszczańskiego. Tematem dzieł będą pejzaże, architektura świecka i sakralna, zabytki przyrody oraz ważne miejsca związane z historią powiatu radomszczańskiego. Powstałe dzieła zostaną zaprezentowane  na wernisażu wystawy poplenerowej w Łódzkim Domu Kultury, otwierającym kolejną edycję Mixera Regionalnego.

Wystawa ma charakter wędrowny i po wernisażu zostaną zorganizowane kolejne otwarcia wystaw w instytucjach kultury powiatu radomszczańskiego w okresie od września do grudnia 2017 roku. Potem obrazy będą pokazane podczas ekspozycji w innych powiatach regionu łódzkiego. Dopełnieniem wydarzenia jest katalog poplenerowy, w którym oprócz prezentacji dzieł malarskich znajdą się informacje o powiecie radomszczańskim oraz gminach i instytucjach biorących udział w projekcie. Plener jest aktualnie największym tego typu wydarzeniem w Polsce i gromadzi kolekcję 630 obrazów ukazujących piękno ziemi łódzkiej.

Kulminacją obchodów X Jubileuszowego Pleneru Malarskiego PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM będzie wernisaż i koncert w salach Łódzkiego Domu Kultury w dniu 1 września 2017 r. o godz. 17.00. 


IX Plener Malarski PEJZAŻ MALOWANY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE ZGIERSKIM, gdzie 30 artystów z Polski i zagranicy zakwaterowanych w Dobieszkowie oraz około 40 artystów z pleneru otwartego malowało ciekawe miejsca powiatu – przyrodę, architekturę zabytkową i współczesną oraz motywy charakterystyczne dla gmin powiatu. Podczas tygodnia pleneru artyści mieli okazję zwiedzić gminy powiatu zgierskiego pod kątem interesujących miejsc do malowania. Wraz z przewodnikiem z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, panią Katarzyną Krakowską oglądali pałac Rzewuskich w Bratoszewicach, pałace Schlosserów w Ozorkowie, cukrownię i malowniczy neogotycki kościół w Leśmierzu, czy ciekawe plenery gminy Zgierz, Parzęczew i Aleksandrów Łódzki. Niezapomnianym wydarzeniem był koncert Jakuba Pawlaka podczas integracyjnej imprezy przy ognisku w leśniczówce w Kalinowie, na którym obecny był Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski.

 

W ramach pleneru Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu zorganizował wernisaż prac malarskich Wiesławy Przybyło-Cieślik, jednej z uczestniczek pleneru, połączony z recitalem muzycznym Witolda Świątczaka oraz poczęstunkiem w gościnnym ogrodzie MOK-u. Kilka powstałych prac zostało zaprezentowanych na wernisażu w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie w ostatnim dniu pleneru, zakończonym podziękowaniami, wręczeniem dyplomów i pamiątek, mapkami i folderami promującymi gminy powiatu zgierskiego oraz książką A. P. Ungera Moje miasteczko Stryków, wydanej staraniem Urzędu Miejskiego w Strykowie.

Po zakończeniu pleneru wszystkie obrazy zostały oprawione i sfotografowane. Opracowywany przez miesiąc przez pracowników Galerii „Ogród Sztuki” i Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim katalog, gdzie zgromadzone są wszystkie informacje o przebiegu pleneru, połączone z prezentacją reprodukcji obrazów i biografiami artystów, otrzymał każdy z uczestników.

3 września 2016 roku w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury odbył się wernisaż IX PEJZAŻU MALOWANEGO ZIEMI ŁÓDZKIEJ – SPOTKAJMY SIĘ W POWIECIE ZGIERSKIM, jako jeden z elementów Mixera Regionalnego. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał pomysłodawca projektu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim Andrzej Cieślik. Głos zabrali również przybyli goście, którzy objęli Patronatem Honorowym to przedsięwzięcie oraz współorganizatorzy pleneru z powiatu zgierskiego. Wystąpili: z ramienia Marszałka Województwa Łódzkiego Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Małgorzata Kania, Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Sylwester Pawłowski, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz, Komisarz Pleneru Agnieszka Kacprzak – plastyk w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Strykowie, Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  Katarzyna Krakowska oraz kierownik Spółdzielczego Domu Kultury SEM w Zgierzu Jadwiga Skwarek. Całość prezentacji umilił wszystkim jeden z uczestników pleneru malarskiego lider zespołu TRZECI ODDECH KACZUCHY Andrzej Janeczko. Zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzeć powstałą galerię 70 prac malarskich artystów z całego województwa łódzkiego, jak również przybywających do nas rokrocznie artystów zaprzyjaźnionych z Galerią „Ogród Sztuki” z Polski, Kanady i Francji. Powstałe kompozycje są dokumentem promującym działalność gmin, miast, ośrodków kultury i stowarzyszeń artystycznych województwa łódzkiego. Przez rok wystawa będzie wędrować po powiecie zgierskim, obecnie jest w Spółdzielczym Domu Kultury SEM w Zgierzu.  


 
12Dnia 05.09.2015 roku w  Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury  przy ul. Traugutta 18  odbył się uroczysty wernisaż poplenerowy „Pejzażu malowanego ziemi łódzkiej – NATURA ECO ART –  spotkajmy się w powiecie opoczyńskim”. Obrazy są owocem spotkania 71 artystów z krajobrazem ziemi opoczyńskiej.  Już po raz VIII  lokalne środowisko twórców województwa łódzkiego  zapoznając się z zakątkami kolejnych gmin i powiatów, wbrew powiedzeniu cudze chwalicie , swego nie znacie, odkrywa  piękno  i bogactwo naszego kraju.  Są i tacy, którzy mieszkając poza granicami Polski powracają choć na chwilę do pejzażu z dzieciństwa.  Prace  malarskie wykonane w technikach akrylu oraz oleju w różnych konwencjach, od realizmu po abstrakcję, ukazują wspólną dla wszystkich pasję tworzenia w kontakcie z naturą. Cały projekt nosi nazwę „Pejzaż malowany ziemi Łódzkiej” i jest cyklicznym przedsięwzięciem pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Również Starosta Powiatu Opoczyńskiego i Pabianickiego oraz Burmistrz Miasta Opoczno, a także Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego objęli  patronat honorowy nad tym  wydarzeniem, które z roku na rok cieszy się coraz to większym zainteresowaniem  wśród artystów i odbiorców sztuki.

 

Wernisaż  wpisuje się w kalendarz obchodów święta województwa łódzkiego – MIXERA REGIONALNEGO.   Jak co roku cała wystawa będzie prezentowana we wszystkich gminach powiatu opoczyńskiego, który był inspiracją dla powstania obrazów.

Uroczystego otwarcia  wystawy dokonał główny organizator i pomysłodawca  projektu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim – Andrzej Cieślik  oraz  gość honorowy  Pan Sylwester Pawłowski – Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.  Swą obecnością wystawę zaszczycili przedstawiciele wszystkich gmin: Opoczna, Białaczowa, Drzewicy, Mniszkowa, Sławna, Paradyża, Poświętnego i Żarnowa,  na czele ze Starostą Powiatu Opoczyńskiego Józefem  Rogiem.  Obecni byli również współorganizatorzy  pleneru: przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, Łódzkiego Domu Kultury i Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Wernisaż uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich „Kozenianki” z Kozenina.
Gallery Error

   
   
    
    


    „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej"

   Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego od 2008 są organizatorami promocyjnego wydarzenia kulturalnego – Otwartego Pleneru Malarskiego pt: "Pejzaż malowany ziemi łódzkiej" pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Kolejne edycje pleneru odbijają się szerokim echem w środowisku artystycznym województwa łódzkiego. Otwarcie wystaw w Filharmonii Łódzkiej, Teatrze Wielkim oraz Łódzkim Domu Kultury połączone z inauguracją Jarmarków Wojewódzkich owocuje kolejnymi zaproszeniami do Galerii i Ośrodków Kultury w naszym regionie. Zgodnie z planami i założeniami organizacyjnymi wystawy odbyły się  już w Tuszynie, Zduńskiej Woli, Głownie, Zgierzu, Opocznie, Konstantynowie Łódzkim, Łowiczu, Łasku, na Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Kultury w Zakopanem.  Wszystkie wystawy cieszą się ogromną popularnością wśród widzów i artystów naszego regionu. 

   Tegoroczna VIII edycja projektu odbywa się pod tytułem "Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – Spotkajmy się w powiecie opoczyńskim” . Podobnie jak w ubiegłym roku plener będzie realizowany w dwóch odsłonach: stacjonarnej i otwartej. W wersji otwartej mogą wziąć udział artyści niezależnie od miejsca zamieszkania, którzy zgłoszą się telefonicznie lub mailowo do Galerii "Ogród Sztuki". W wersji stacjonarnej mogą wziąć udział tylko artyści spoza powiatu opoczyńskiego, którzy zgłoszą się  telefonicznie lub mailowo do Galerii "Ogród Sztuki". W obu wersjach o udziale decyduje kolejność zgłoszeń (limit miejsc: 30/ stacjonarny; 40/otwarty). Terminarz: plener stacjonarny odbędzie się w dniach 
   29 czerwca – 5 lipca 2015r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Stanica” w Miedznej Murowanej; plener owarty trwać będzie między 4 maja a  31 lipca 2015r. Więcej informacji udziela Galeria "Ogród Sztuki".
   Aby ułatwić uczestnikom pleneru w wersji otwartej znalezienie tematyki dla obrazu poniżej zamieszczamy propozycje ciekawych obiektów w powiecie opoczyńskim:

   Żarnów – kościół św. Mikołaja, Góra Szwedzka, kamieniołomy 

   Paradyż – barokowy zespół kościelno-klasztorny z kościołem pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała Archanioła, klasztor, park 

   Białaczów – Pałac Małachowskich, klasyczystyczny ratusz, klasyczystyczny kościół św. Doroty w Petrykozach 

   Opoczno - kolegiata św. Bartłomieja, drewniany kościółek św. Magdaleny, zamek kazimierzowski, Dom Esterki, synagoga, pl. Kościuszki, pl. Strażacki, zalew opoczyński  

   Sławno – kościół pw. św. Gereone, skansen Niebowo 

   Mniszków – kościół pw. Nawiedzenia NMP w Błogiem Szlacheckim, park dworski, zespół dworski w Zajączkowie 

   Poświętne – Sanktuarium w Studziannie, kościół św. Józefa i kościół św. Anny, szlak wiejskich kapliczek, Spalski Park Krajobrazowy 

   Drzewica – ruiny zamku gotycko-renesansowego, dwór na podzamczu, park, cmentarz żydowski, Zalew Drzewicki 


   VII edycja to realizacja projektu artystyczno-edukacyjnego „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej – NATURA ECO ART – Spotkajmy się w powiecie pabianickim”
   zrealizowanego przy pomocy środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

   Wartość ogólna zadania 43 286zł. Dofinansowanie w kwocie 8 786zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
   www.zainwestujwekologie.pl  

   Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura oraz Burmistrz
   Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz. Tegoroczny plener odbył się w terminie 28.04-31.07.2014. VII edycja pleneru malarskiego została podzielona na
   dwie formy organizacyjne: plener stacjonarny, w którym wzięło udział 30 artystów zlokalizowany w Salezjańskich Szkołach Muzycznych w Lutomiersku w terminie
   30.06-06.07.2014 oraz plener otwarty, w którym wzięło udział 47 artystów tworzących w miejscu zamieszkania w terminie 28.04-31.07.2014. Zadaniem artystów
   było wykonanie obrazów, na których uwieczniono zabytki architektury świeckiej i sakralnej, zabytki przyrody, pejzaże, a w szczególności miejsca, które dotyczyły
   projektów realizowanych w ramach ochrony środowiska. Wszyscy uczestnicy pleneru wzięli udział w wycieczce poglądowej po powiecie pabianickim, która miała
   na celu przekazanie informacji o działaniach poprawiających stan ekosystemu. Ważnym  etapem tej wyprawy była wizyta w Łódzkiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków,
   gdzie zapoznaliśmy się z nowymi technologiami, polegającymi na efektywnym pozyskiwaniu czystej wody oraz utylizacji masy stałej gromadzonej w silosach
   i przetwarzanej na energię cieplną. Wędrówka wzdłuż doliny rzeki Ner uzmysłowiły uczestnikom pleneru, że systematycznie powraca coraz większa ilość bobrów i ptaków.
   W dniu 2.07.2014r. w sali wykładowej Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku odbył się wykład prowadzony przez specjalistę Łódzkiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków
   pt: „Znaczenie GOŚ w kształtowaniu doliny rzeki Ner” oraz „Zielone światło dla Neru”. W ramach pleneru odbyło się kilka akcji plastycznych artystów z mieszkańcami miejsc,
   w których odbył się plener:
   Happening artystyczny pt: „Drzewo jedności”, który polegał na nanoszeniu dłońmi na powierzchnię tektury w formie drzewa kształtów imitujących liście.
   Udział w tym wydarzeniu udowodnił uczestnikom, że jesteśmy jednością, a natura i człowiek tworzą całość.
   Happening artystyczny przed Galerią „Ogród Sztuki” w Konstantynowie Łódzkim z udziałem dzieci i młodzieży, w trakcie którego elementy liści, a także
   namalowane  kwiaty, ptaki naklejane były bezpośrednio na płaszczyznę tektury imitującej drzewa.
   Happening artystyczny na Placu Kościuszki w Konstantynowie Łódzkim, którego tematem była komunikacja miejska i tramwaj – najbardziej ekologiczny
   rodzaj transportu pt: „Tramwajem przez świat i okolice”
   Warsztaty plastyczne, w których uczestnicy wykonywali prace o tematyce ekologicznej na szkle, kartonie i tkaninach.

   Wśród 77 obrazów wykonanych przez uczestników pleneru zostały ukazane motywy ilustrujące działania człowieka na rzecz ochrony przyrody tj. elektrownie wiatrowe,
   oczyszczalnia ścieków, akweny i rzeki, które dzięki nowym technologiom wracają do naturalnego życia. Zgromadzona na wystawie kolekcja obrazów będzie wędrować
   po obiektach kulturalno-sportowych powiatu pabianickiego, województwie łódzkim, a także po całym kraju, zapoznając zwiedzających z pięknem naszego krajobrazu.
   Dokumentem potwierdzającym działania w trakcie pleneru jest katalog poplenerowy w ilości 1500 egzemplarzy, który będzie rozdawany w trakcie kolejnych wernisaży.
   Najważniejszym efektem pleneru jest podnoszenie świadomości w dziedzinie ochrony środowiska, w którym żyjemy. 

     
     


    

   I Międzynarodowy Plener Malarski „Kraina Nerem płynąca"

   Plener zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Pabianicach. 
   Patronat: Starosta Pabianicki Krzysztof Habura, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz oraz Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski.
   Głównym celem jest pokazanie za pomocą obrazów piękna rzeki Ner. Założeniem organizatorów jest zmiana wizerunku doliny rzeki. 
   Organizując plener malarski, pragnęliśmy przybliżyć mieszkańcom województwa oraz miast leżących nad Nerem, piękno tych miejsc, o które warto zabiegać, 
   aby były bardziej przyjazne i dostępne. Bazą noclegową był Ośrodek Rekolekcyjno - Konferencyjnym w Porszewicach, do którego zjechali się artyści z takich państw, 
   jak Francja, Niemcy, Białoruś oraz z Polski: Sanoka, Bielska Białej, Katowic, Ostrołęki, Bydgoszczy, Inowrocławia, Głowna, Rudzicy, Pabianic Łodzi i Konstantynowa. 
   Ich zadaniem było stworzenie prac malarskich w różnorodnych technikach, oddających klimat rzeki Ner.

   W projekt malarski włączyły się również instytucje zajmujące się ekologią oraz ochroną dóbr naturalnych. Na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie 
   odbył się happening plastyczny z udziałem dzieci z konstantynowskich szkół. Z pomocą Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego odbyły się 
   dwie wycieczki z przewodnikiem, wokół miejscowości leżących nad Nerem. Na kształtowanie świadomości ekologicznej, duży wpływ wywierają bodźce zewnętrzne. 
   W tym celu zorganizowano wyjazd do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Odbyły się również wykłady poświęcone ekologii i tematyce gospodarki wodno-ściekowej. 
   Podczas wykładów została przekazana wiedza na temat znaczenia i zagrożeń przyrody, ale również informacje o bieżących problemach i działaniach na rzecz ochrony środowiska. 
   Zakończeniem pleneru jest wystawa poplenerowa, która można oglądać w Galerii "Ogród Sztuki" oraz katalog poplenerowy, w którym oprócz wybranych znajdzie się informacja 
   na temat rzeki Ner.