Nowości
Etno - Forum - Art

Etno - Forum - Art

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz Łódzki Dom Kultury zrealizowali projekt "ETNO-FORUM-ART", dofinansowany z konkursu ogłoszonego przez Łódzki Dom Kultury na
współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2012.

W Galerii "Ogród Sztuki" odbyły się bezpłatne warsztaty artystyczno-edukacyjne dla artystów, plastyków i wszystkich mieszkańców miasta, zainteresowanych kulturą i sztuką ludową
regionów sieradzkiego, opoczyńskiego oraz łowickiego. W lipcu i sierpniu warsztaty z wycinanki, papieroplastyki i tkaniny prowadziły twórczynie ludowe:Henryka Kociołek,
Krystyna Urbańczyk, Zofia Pacan i Alicja Matczak, które rozwinęły zdolności artystyczne uczestników. Po warsztatach 29 artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych
otrzymało materiały malarskie i stworzyło obrazy inspirowane kulturą ludową.Wernisaż wystawy odbył się 20 września w Galerii "Ogród Sztuki".
Na otwarciu bezpłatnie rozdawano foldery z fotografiami powstałych dzieł. Goście mieli stworzoną przestrzeń do rozmowy, przy zorganizowanym poczęstunku,
podczas którego mogli wysłuchać śpiewu Ludowego Zespołu "Niesięcin" przy akompaniamencie akordeonu.