Nowości
"Muzyczny edukator"

„Muzyczny Edukator"

Projekt realizowany w 2010r. przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna".
Jest to forma edukacji muzycznej, przy jednoczesnej aktywizacji dzieci i młodzieży w Konstantynowie Łódzkim.

Celem projektu było zapoznanie uczestników z różnymi gatunkami muzyki, poprzez różne formy ekspresji artystycznej (muzyka, film, koncert). Nasze działania służą animacji kultury
muzycznej w społeczeństwie. Uczestnicy projektu nabyli określoną muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną, poznając jej różne aspekty. Doświadczeni instruktorzy prowadzący
warsztaty podniosą swoje umiejętności pedagogiczne. "Muzyczny Edukator" to nowa forma edukacji i aktywizacji dzieci i młodzieży w Konstantynowie Łódzkim. Uczestnicy poznali różne gatunki muzyki:
rock, blues, country, folk, hip-hop, jazz, muzyka chrześcijańska, dziecięca, elektroniczna, klasyczna, pop, punk, poezja śpiewana, reggae, ska, soul, poprzez różne działania.
Odbiorcy to przede wszystkim dzieci młodzież, dzieci ze środowisk de faworyzowanych. W projekcie nie było ograniczenia wiekowego, dlatego każdy zainteresowany mógł w nim czynnie uczestniczyć.
Instruktorzy to profesjonaliści i artyści, którzy przekazali przede wszystkim umiejętności praktyczne. W ramach zadania przeprowadzono cykl warsztatów
(projekcje filmowe, dyskusje, spotkania z twórcami, warsztaty muzyczne - nauka gry na instrumentach klawiszowych, perkusji, gitarze oraz koncerty: rockowe, jazz, blues, operetka, chóralny,
zespołu z Afryki W celach edukacyjnych zostały zakupione nuty, pulpity na nuty oraz teczki. W ramach zadania wykorzystano sprzęt multimedialny zakupiony ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009r.

W ramach zadania odbyły się warsztaty z muzykami, koncerty oraz projekcje filmowe. MOK zaprosił do udziału w zajęciach konstantynowskie szkoły, instytucje i osoby prywatne.
Jedną z propozycji było również przybliżenie mieszkańcom największych oper, baletów i musicali światowych. Inną - zarejestrowane na DVD koncerty artystów reprezentujących
różne gatunki muzyczne.