Nowości
Projekty POKL

 „Warsztaty edukacyjne szansą na rozwój społeczności lokalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim w partnerstwie z Ludowym Zespołem Śpiewaczym Niesięcin.
Projekt kierowany jest do mieszkańców ulicy Niesięcin oraz ulic ościennych gminy Konstantynów Łódzki. Celem projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców naszej gminy.
Projekt realizowany do czerwca 2010 roku, zakładał przeprowadzenie bezpłatnych wykładów z zakresu kulturoznawstwa oraz zajęć warsztatowych
z zakresu papieroplastyki, haftu ręcznego i koronkarstwa, tańca ludowego i emisji głosu.  „Muzyka chórlana - pasja i rozwój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównymi odbiorcami projektu był chór Cantores Misericordiae Dei. Celem projektu był rozwój umiejętności i upowszechnienie wiedzy z zakresu edukacji muzycznej.
Uczestnicy brali udział w warsztatach nauki czytania nut i emisji głosu oraz byli słuchaczami wykładów z zakresu teorii i historii muzyki regionu i muzyki sakralnej.
W celu poprawy wizerunku zostały zakupione stroje estradowe, teczki na nuty oraz program do pisania nut. W ramach projektu chór zaśpiewał w Poddębicach,

parafii Chrystusa Króla w Łodzi, w kościele św. Józefa oraz Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim. Swoim śpiewem uświetnił także uroczystość
nadania wielkich biletów 43BIS w hotelu Kacperski. Chór otrzymał nowe stroje, wyjechał do Uniejowa, gdzie zaśpiewał w parafii pw. św. Floriana. Warsztaty były nieodpłatne.