Nowości
"Przegląd Przedstawień Teatralnych"

Miejski Ośrodek Kultury Konstantynowie Łódzkim zrealizował projekt pn.:„XXIII Przegląd Przedstawień Teatralnych z edukacji ekologicznej
obejmujący problematykę zanieczyszczenia powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi „Torowisko 2016”
skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego”dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dniach 23-25.05.2016r. odbył się Przegląd Przedstawień Teatralnych o tematyce ekologicznej „Torowisko 2016”. Na scenie oglądaliśmy 15 przedstawień
w wykonaniu konstantynowskich przedszkolaków, uczniów oraz grup teatralnych z Wieruszowa, Pabianic i Lutomierska. Uczestnicy Przeglądu (190 osób)
w swoich spektaklach poruszali się w obrębie „podróży” – ekologicznych i chroniących powietrze, a nagrodami były tekturowe, pacynkowe teatrzyki
oraz wykonane z naturalnych surowców kredki i artykuły piśmiennicze. Nagrodą dla wszystkich aktorów był spektakl „Piraci Kapitana Haka – ekologiczna podróż
dookoła świata” w wykonaniu Teatru Piccolo. Młodzi uczestnicy Przeglądu mieli także niepowtarzalną okazję podróżowania zabytkowym tramwajem. W ramach zadania odbył się również cykl warsztatów ekologicznych, prowadzonych przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi.
Na warsztaty zaprosiliśmy wszystkich małych aktorów XXIII Przeglądu Teatralnego. Poprzez wykorzystanie technik twórczego myślenia, zabawę,
zajęcia ruchowe i plastyczne, dzieci mogły zrozumieć czym jest powietrze, jak ważne jest dla życia ludzi i zwierząt. Czy powietrze można zamknąć?
Jaki ma kolor? Jaki zapach? Jaki kształt? Na prostych przykładach zapoznały się z problematyką zanieczyszczenia powietrza oraz jego szkodliwego oddziaływania
na zdrowie ludzi. Uczestnicy uporządkowali również wiedzę na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej. Uczniowie uświadomili sobie
konieczność oszczędzania energii i poznali proste sposoby, aby zużywać mniej prądu w codziennym życiu.W dawne czasy komunikacji przeniósł nas Pan Tomasz Adamkiewicz z Klubu Miłośników starych Tramwajów w Łodzi podczas
zorganizowanych wycieczek do nieczynnej zajezdni tramwajowej w Brusie.  Grupy Teatralne uczestniczyły w wykładach oraz
zwiedzały zabytkowy tabor tramwajowy. Całkowity koszt zadania 12.200,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi 10.300,00 zł.   

 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

www.zainwestujwekologie.pl