Nowości
Muzyka

Kapela Podwórkowa "Konstantynowiacy"
Kapela powstała 17 września 1977 r. przy Zakładowym Klubie Fabrycznym Z.P.W. "Konstilana". Od chwili powstania do dnia dzisiejszego instruktorem i kierownikiem muzycznym jest Tadeusz Woreta. Od 1983 r. Kapela działała pod patronatem Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi, dając jednocześnie koncerty podczas najważniejszych imprez odbywających się w Konstantynowie Łódzkim. Po kilku latach Kapela postanowiła powrócić pod strzechę Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. W swoim repertuarze Kapela posiada utwory związane z folklorem miejskim-łódzkim. Biorą udział w licznych festiwalach i zbiegach kapel zdobywa dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Kapela w dalszym ciągu rozwija swój warsztat muzyczny, poszerza swój repertuar i uczestniczy we wszystkich imprezach miejskich, wojewódzkich krajowych i zagranicznych. Na każdym koncercie witana jest aplauzem publiczności.


       


Miejska Orkiestra Dęta
Przed II wojną światową w Konstantynowie Łódzkim istniały dwie lub trzy orkiestry dęte. Najszybciej po wojnie odnowiła się orkiestra strażacka. Wtedy właśnie najważniejsze w mieście zakłady przemysłu włókienniczego postanowiły utworzyć własną orkiestrę dętą. Za datę powstania przyjęto rok 1954, ponieważ z braku dokumentacji oparliśmy się na zdjęciu Orkiestry z napisem na bębnie – 1954 r. Kierownictwo i dyrygenturę powierzono Panu Zenonowi Fisiakowi. Z pierwszego składu Orkiestry obecnie nikt już nie żyje. W kolejnych latach dochodzili nowi członkowie.. W tym okresie orkiestra święciła triumfy. Obecnie dyrygentem orkiestry jest Adrian Walkiewicz, kierownikiem Tadeusz Kacprzak, opiekę sprawuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. W całym okresie swojej działalności, orkiestra uczestniczyła w wielu konkursach, eliminacjach i uroczystościach na terenie województwa zajmując miejsca w ścisłej czołówce. Dorobkiem orkiestry jest wiele dyplomów, pucharów i pamiątek. Dużym wyróżnieniem dla Orkiestry było nagranie muzyki do filmu Krzysztofa Krauze „Wielkie Rzeczy party”, i możliwość współpracy z Michałem Urbaniakiem.

Dyrygent: Adrian Walkiewicz
Kierownik orkiestry: Tadeusz Kacprzak

 


Warsztaty gitarowe
Instruktor: Mateusz Tranda 


 

Ludowy Zespół "Niesięcin"
Zespół powstał 1993r. w związku z organizacją I Dożynek Miejskich w Konstantynowie Łódzkim. Wywodzi się z Koła Gospodyń Wiejskich „Niesięcin” w Konstantynowie Łódzkim. Założycielką i kierownikiem Zespołu jest emerytowana nauczycielka p. Anna Krystyna Urbańczyk. W 1994r opiekę muzyczną nad zespołem obejmuje akordeonista p. Ryszard Ścibur. W repertuarze Zespołu są przyśpiewki biesiadne, strażackie, patriotyczne i żołnierskie oraz kościelne ale zasadniczą część stanowią piosenki ludowe, obrzędy i zwyczaje naszego regionu. Zespół prowadzi aktywną działalność na terenie Miasta Konstantynowa Łódzkiego i województwa łódzkiego. Swymi występami uświetnia uroczystości dożynkowe (miejskie, powiatowe, wojewódzkie), strażackie, kół gospodyń wiejskich, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, Rady Osiedla „Złotno” w Łodzi, przedszkoli i szkół oraz uroczystości kościelne. Ściśle współpracuje z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łodzi, który wielokrotnie powierzał Zespołowi przygotowanie części artystycznej na imprezy regionalne i wojewódzkie. Aktywność Zespołu i coraz wyższy poziom artystyczny zostaje zauważony przez media i prasę konstantynowską, łódzką, radio oraz TVP3 i TVN.

Kierownik: Krystyna Urbańczyk 

  

Jubileusz XX-lecia Zespołu Ludowego Niesięcin

Widowisko objął patronatem Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

 
12Warsztaty wokalne
Cotygodniowe warsztaty wokalne dla osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności wokalne, chcących poznać tajniki emisji głosu. Uczestnicy przygotowują wybrane przez siebie utwory muzyczne.

Instruktor: Anna Werecka